KATARUNGAN!!!
 

 

para kay Diosdado 'Ka Fort' Fortuna
 

 

Binaril at pinaslang Sept. 22

 

6 pm sa Canlubang, Laguna

 

 

 

 
Kasamang Diosdado “Ka Fort” Fortuna, 51

President - United Filipro Employees Union sa Nestle-Cabuyao
President - PAMANTIK-KMU (Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog
Katagalugan)
Member - National Council of Kilusang Mayo Uno
Chairperson - Anakpawis-Southern Tagalog
Co-Chairperson - National Coalition for the Protection of Workers' Rights-Southern Tagalog
 
 
 

 

To download photo: Right Click on image and "Save Target as.."

To view actual size: Double click on image

If  some thumbnails are missing,    press F5 to refresh

 

VIDEO CLIPS OF TV NEWS OF THE KILLING OF KA FORT
     
TV2-A     TV2-B TV-5          TV-9 Net-25
     

 

           

KILUSANG MAYO UNO
(May First Labor Center)

TAGAPAMANDILA NG TUNAY NA UNYONISMO

No. 63 Narra St. Bgy. Claro, Proj. 3 Quezon City
Telefax 421-0768, 421-0986
kilusangmayouno@gmail.com

NEWS RELEASE                    

September 23, 2005 

Malacanang's 'Calibrated preemptive response' to anti-Arroyo forces in progress

 "Arroyo's hands bloody again with the killing of KMU National Council Member, Nestle Cabuyao Union President Diosdado "Ka Fort" Fortuna" - KMU

 Labor center Kilusang Mayo Uno (KMU) condemns in strongest terms the brutal killing of Diosdado "Ka Fort" Fortuna,  President of Union of Filipino Employees Union, the workers union of Nestle Cabuyao,  he is also the Chairperson of Pagkakaisa ng mga Manggagawa ng Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU) and Chairman of Anakpawis-Southern Tagalog. He was shot dead at around 6 pm last night in front of Sagara Factory in Canlubang, Laguna.

 Fortuna, 50 years old, is an active member of KMU National Council and has served the militant labor movement for 29 years since 1976 as a labor leader of the multinational company Nestle workers' union. He also holds several positions, including Anakpawis Party List-Southern Tagalog Chairman and Co-Chairperson of the National Coalition for the Protection of Workers Rights-Southern Tagalog (NCPWR-ST). He is survived by his wife Luz Fortuna and their three children.

 Luz Baculo, PAMANTIK-ST Secretary General said Fortuna left the Nestle picket line in Cabuyao, Laguna at around 5 pm yesterday. Ka Fort was supposed to visit his ailing grandson and was on board a motorcycle on his way home to Barangay Paciano when he was attacked by still unidentified assailants. He sustained two fatal caliber .45 gunshot wounds in the chest. He was rushed by bystanders to the Calamba Doctors Hospital but was pronounced dead on arrival. According to eye witnesses, motorcycle riding men fired shots at Fortuna.

 "We are certain that the killing is politically motivated. Arroyo's hands are bloodied once more with the assassination of Ka Fort. Given the notorious record of human rights violations and summary executions of leaders, members and activists of progressive peoples' organizations in Southern Luzon and other parts of the country, we are holding the military, police, Regional Special Action Force and the Gloria Macapagal-Arroyo government highly accountable in the killing," said KMU National Chairperson Elmer Labog."

"As a principled labor leader, Ka Fort manned the Nestle picket lines since their strike started in January 2002. He consistently advocated workers' rights and welfare by actively serving the union and progressive people's movement in Southern Tagalog, despite dangerous conditions and threats on his life. He braved and fought the government's militarization campaign and atrocities on the people's rights and livelihood.

 We will seek justice for his death and will send the evil perpetrators of this murder to hell where they belong," Labog said.

 Fortuna is the third regional mass leader killed after KASAMA-TK chairperson Eddie Gumanoy and Eden Garcellana of KARAPATAN – Southern Tagalog were killed in April 2003.

 Indignation protests underway; militants seek justice for all victims of political repression

Baculo said that local unions and labor associations under PAMANTIK-ST will hold an indignation protest at Calamba Crossing in Laguna this morning. KMU leaders and unions from NCR will send a delegation to Laguna for the protest and will proceed to Fortuna's wake this evening.

Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) and NCPWR sent a fact-finding team to Laguna to look deeper into the details of Fortuna's killing.

Noel Alemania, Vice President of UFE-DFA-KMU said Fortuna's even presided an All-Leaders meeting of Southern Tagalog labor federations ALMAPILA and OLALIA yesterday morning and discussed with UST students who were at the Nestle picket line yesterday afternoon before he was killed.

Also, last September 21, Fortuna gave an address during the anti-Martial Law rally held in front of Nestle picket line. "Ka Fort's death proves that there is Martial Law in the labor front. Workers fighting for their livelihood and job security often receive the most brutal response from capitalists, Labor Secretary Patricia Sto. Tomas, the Department of Labor and Employment and other government forces," said Labog.    

Fortuna is the second Nestle Union President killed during an ongoing labor strike. His predecessor Meliton Roxas, was also killed infront of Nestle picketline in 1989. ###

Reference: Elmer Labog, KMU Chairperson 0920-6388960, Presto Suyat, KMU Spokesperson 0916-3225642

===========================================================

Katarungan para kay Kasamang Diosdado “Ka Fort” Fortuna!
Katarungan para sa uring anakpawis!

Mariing kinokondena ng Anakpawis ang walang-awang pagpaslang kay Kasamang Diosdado “Ka Fort” Fortuna, Tagapangulo ng Anakpawis-Timog Katagalugan at isang kilalang lider manggagawa hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba’t ibang panig ng mundo.

Si Ka Fort ay pinaslang kahapon, Setyembre 22, alas-sais ng gabi habang patungo sa kanyang tahanan pagkagaling sa piketlayn kung saan niya pinaliwanag sa isang grupo ng estudyante ang kalagayan ng mga katulad niyang manggagawang nakawelga sa kompanya ng Nestle. Minabuti niyang magsadya sa kanilang tahanan para asikasuhin ang kanyang apo na maysakit. Subalit, mga tama ng bala sa kanyang dibdib ang patraydor na sumalubong sa kanya na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay.

Si Ka Fort, bilang tagapangulo ng unyon ng manggagawa sa multinasyunal na kompanyang Nestle Philippines- ang United Filipro Employees at ng militanteng PAMANTIK-KMU (Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan), ay kilala sa pagtataguyod ng mga demokratikong karapatan ng mga manggagawa at ng buong sambayanang Pilipino. Sa kanyang masigasig na pagmumulat at pag-oorganisa sa mga manggagawa at aktibong pagtatanggol sa interes ng lahat ng uring inaapi, itinanghal siyang panrehiyong tagapangulo ng Anakpawis Party-list sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan. Matama niyang tinanganan ang responsibilidad sa aming organisasyon kung kaya’t malaki ang kanyang naiambag sa mabilis na paglawak at pag-unlad ng mga balangay ng Anakpawis sa rehiyon.

Bilang aktibong bahagi ng Pambansang Konseho ng Anakpawis, nakakitaan siya ng pagiging masayahin at mahilig sa musika. Sa ilang pagkakataon ay nagpaunlak siyang magtanghal sa pamamagitan ng pag-awit at pagtugtog. Madaling lapitan at mapagkakatiwalaang kasama siya para sa mga kasapi ng Anakpawis.

Mahigit 30 na ang bilang ng mga kasapi ng Anakpawis ang pinaslang sa loob lamang ng tatlong taong kasaysayan nito. Si Ka Fort ang ikalawang panrehiyong lider na pinaslang sa loob lamang ng isang taon. Noong 2004, pinaslayang sa Silangang Kabisayaan si Sammy Bandilla, isa ring lider-manggagawa at panrehiyong tagapangulo ng Anakpawis. Naganap ang pamamaslang sa gitna ng pakikipaglaban nina Ka Sammy para sa mga welgista sa Leyte Metroplitan Water District.

Sinasalamin ng brutal na pagkakapaslang kay Ka Fort ang kalupitan ng naghaharing kaayusan sa ating bayan sa ilalim ng rehimen ni Gng. Gloria Macapagal-Arroyo, 33 taon pagkalipas ng deklarasyon ng Batas Militar. Mula nang maluklok si Arroyo sa pusisyon, mahigit 414 na ang kaso ng pulitikal na pagpaslang sa mga makabayang aktibista at masang anakpawis na naitala. Humigit-kumulang na 4,210 ang kaso ng paglabag sa karapatang tao na may 232,799 biktima, 24,299 pamilya sa 237 komunidad sa buong bansa. Sa kabila ng mga paggigiit ng iba’t ibang personalidad sa daigdig na agarang resolbahin ang mga kaso ng paglabag sa karapatang tao ay nananatiling bingi at inutil ang gubyerno ni Arroyo. Sa halip, siya mismo ang nangunguna at nagpapalala sa mga paglabag na ito.

Tatlong taon na mula nang pumutok ang welga ng mga manggagawa sa Nestle Philippines kung saan tagapangulo si Ka Fort. Ngunit, sa loob ng tatlong mahahabang taon, hindi kinakitaan ng pagmamalasakit si Gng. Arroyo sa mga manggagawa at bagkus ay kumakampi pa siya sa maneydsment ng naturang kompanya na pinakita ng kanyang pag-appoint kay dating Nestle Phils President Juan V. Santos sa kanyang gabinete.

Dahil sa militante at matibay na paninindigan ng mga manggagawa sa pagsusulong ng kanilang mga hinaing at kaso sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ay gumagamit ng pananakot at dahas ang maneydsment ng Nestle Phils. Pinatay din noong 1988 si ang noo’y tagapangulo ng unyon sa Nestle na si Meliton Roxas. Makailang ulit na ring nagkaroon ng marahas na pagbuwag sa piketlayn ng mga manggagawa at maraming kaso ng pananakot sa mga lider-unyon ang naitala sa naturang welga.

Kung kaya’t nagkakaisa ang masang anakpawis sa paghahanap ng katarungan sa gitna ng brutal na pamamaslang sa isang bayani para sa manggagawa at sa buong sambayanang Pilipino. Kinakailangang managot ang mga may malinaw na motibo at nagnanasang patahimikin ang isang palaban, militante at makabayang lider ng mga manggagawa. Nararapat ding singilin si Gng. Arroyo sa mahabang listahan ng paglabag sa karapatang pantao at lantarang panunupil sa lahat ng mamamayan.

Mananatili ang mga aral at mabuting halimbawang iniwan ni Ka Fort sa lahat ng masang anakpawis. Ito ang aming bibitbitin sa paghahanap ng katarungan sa lalong madaling panahon.

Cherry Clemente
Pambansang Pangkalahatang Kalihim
Anakpawis Party-list
Setyembre 23, 2005

================================================================

Ka Ding Fortuna, Lider Manggagawa, Lider ng Mamamayan

Pauwi na kami kanina nang pumasok ang text: "Ikondena ang pagpaslang kay Ka Ding Fortuna, tagapangulo ng unyon ng Nestle-Philippines, tagapangulo ng PAMANTIK-KMU, at tagapangulo ng Anakpawis Southern Tagalog. Binaril sya dalawang beses sa dibdib. Ginawa ang pamamaril sa Sagara, Brgy. Paciano, Canlubang, Laguna."

Itatak ang araw na ito sa kasaysayan ng pakikibaka ng uring manggagawang Pilipino at sambayan: Setyembre 22, 2005, Huwebes. Dumanak ang dugo ng isang dakilang lider manggagawa at lider-mamamayan. Nadagdagan na naman ang mahabang listahan ng mga martir ng Kilusang Mapagpalaya.

Nadagdagan na naman ang mahabang listahan ng utang na dugo ng naghaharing sistema at ng berdugong gobyernong kumakatawan dito.

Matagal ko nang kilala si Ka Fort. Anim na taon ako sa KMU, 3 taon sa Bayan Muna, at 2 taon na sa Anakpawis. Sa buong panahon na yan, nakasalamuha, nakatrabaho, at nakilala ko siya bilang isang mahusay na Kasama, mabait at magiliw, masipag at matalas. Lider manggagawa talaga, at lider ng mamamayan.

Kahit minsan binibiro namin sya sa laki ng kanyang mga salamin na kapag kanyang suot ay nagmimistula syang kwago.

Matibay na nanindigan si Ka Fort laban sa mga di-makataong patakaran ng management ng transnasyunal na kumpanya ng Nestle at sa pakikipagkutsabahan nito sa Department of Labor and Employment sa ilalim ni Patricia Sto. Tomas. Itinaas nya kasama ng kanya kapwa unyunista ang mga isyung pang-unyon sa antas pambansa sa pamamagitan ng pagbira sa cheap and exploited labor policy ng gobyerno-- ang pagpapatupad ng no strike policy sa mga engklabo bilang pang-akit sa mga dyuhang investor; ang assumption of jurisdiction orders, ang burukrata kapitalismo ng mga bulok na opisyales tulad ni Sto. Tomas.

Mabait at masayahin si Ka Fort. Nuong panahong inaasikaso namin ang photo-exhibit kaugnay sa welga sa Nestle (kung saan napakaraming litrato ng mga manggagawang bibombomba ng tubig at pinabato ng tear gas ng mga security guards at bayarang maton ng Nestle), kitang-kita ang kanyang sense of humor. Nagpapatawa sya habang tinuturo isa-isa ang mga litrato ("O ayan, sa puntong yan na malakas yung water cannon naglabas na kami ng shampoo at sabon...") ("Nakakawili ding mapalo sa ulo. Pag nakailan ka na, tumitigas ang bungo mo at di mo na mararamdaman...") ,

Masipag syang magtext at magbigay ng update tungkol sa mga developments sa welga sa Nestle at sa mga aksyon ng unyon upang isulong ang kaso nila sa DOLE. Mahusay syang magsalita -- matapang at buhay na buhay syang naglarawan ng pakikibaka sa piketlayn ng Nestle at sa kalagayan ng iba pang mga unyong may mga isinusulong ding laban sa Timog Katagalugan.

Pinagtulungan namin ang pagfile sa Affidavit of Opposition sa appointment ni Sto. Tomas sa DOLE. (Kasuklam-suklam na ahensya na pinamumunuan ng kasuklam-suklam na opisyales!)

Pinag-tulung-tulungan namin ang privileged speech ni Ka Bel kaugnay sa kalagayan ng welga sa Nestle at ang pagtraydor ni Sto. Tomas sa mga manggagawa sa mga negosasyon. Matagumpay ang forum na isinagawa sa Mitra Hall tungkol sa assumption of jurisdiction (umalingaw-ngaw ang sigaw na "Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!" sa loob ng gusali, at walang nagawa ang mga security guards o kahit ang mga dumadaang kongresman).

Taaa kamao kaming lahat sa staff ni Ka Bel sa husay ng mga manggagawa at lider mula sa Timog Katagalugan. Huwaran sila para sa aming mga batang aktibista.

Huling pag-uusap namin ni Ka Fort ay tungkol sa kanyang pag-aasikaso ang scholarship ng kanyang anak.

And now Ka Fort is dead. Felled by bullets of an assasin most likely hired by the Nestle management or the Southern Tagalog command of the Armed Forces of the Philippines (AFP).

Two fatal shots to the chest.

As of this writing we still don't know the full details surrounding his brutal murder.

As of this writing we are all still weeping in anguish and anger.

How to assuage this grief? Nevermind staunching the flow of tears because they are tears of anger and outrage; but the grief is something I wish I could stop feeling.

I hate feeling helpless. I hate being powerless at the face of such injustice and brutality. All I can do is to write and pour out this overwhelming sadness and anger, while out there, the Nestle management and executives are probably sitting down to or finishing an expensive dinner and reacting with little care or concern to reports that the president of the union which has been such a thorn on their side has been killed.

Or maybe they're celebrating?

Right now I am trying to take comfort in the lines of a poem by Ka Amado V. Hernandez:

"Isang araw ang luha mo'y maiibsan, matutuyo, at ang iyong tanikala'y lalagutin ng punglo..."

May araw rin silang lahat. Silang nagsasamantala, silang pumapatay sa ating mga ama't ina, kapatid at kasintahan, sa ating mga kaibigan at Kasama. Ang mga naglalamay sa dilim ng kasalukuyang kalagayang panlipunan ay sila ring unang makakakita ng liwanag.

Pula ang kulay ng hustisya. Singpula ng dugo ng mga Kasama na pinaslang ng mga kaaway.

Ka Fort, ang aming pinakamataas na papupugay sa iyo, mahal na Kasama, Lider Proletaryo.#

- AS

==============================================================

Dugo sa Isang Tasang Kape
by Alexander Martin Remollino Friday, Sep. 23, 2005 at 8:08 AM

(Sa alaala nina Ding Fortuna at Meliton Roxas, mga inutas na lider-manggagawa ng Nestle Philippines. Si Fortuna, na pinaslang noong Setyembre 22, 2005, ay humalili kay Roxas bilang pangulo ng unyon sa Nestle Philippines nang siya'y patayin noong 1989.)

Bago mo palapatin sa labi ang kapeng nagyayabang
na siya'y masarap na inuming magkakaloob
ng masarap na buhay,
isipin mo
kung ibig mo ring inumin
kung kaya mo ring lunukin
ang nasa tasa ring dugo
nina Ding Fortuna at Meliton Roxas --
mga buhay na kinitil ng dilim
sapagkat naghangad na alpasan ang gabi.

=============================================================

KMU-Southern Tagalog chairman shot dead
by Pamantik Thursday, Sep. 22, 2005 at 10:14 PM

The chairman of the militant Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (Solidarity of Workers in Southern Tagalog), the regional chapter of Kilusang Mayo Uno (May First Movement) in Southern Tagalog was shot dead by unidentified gunmen in Barangay Paciano, Calamba City.

Diosdado “Ka Fort” Fortuna, 51, was riding his motorcycle on his way home from the Nestlé picketline at around 6:15 pm when suspects shot him at close range in front of Sagara Factory in Canlubang. Fortuna was felled by 2 bullet shots on the chest. He was rushed to the nearby Calamba Doctors Hospital where he was declared dead on arrival.

Fortuna is also the union president in Nestlé, which has been on strike for more than 3 years. He assumed union presidency right after then president Meliton Roxas was assassinated in front of the Nestlé gates in 1988.

Luz Baculo, secretary-general of PAMANTIK said, “The workers in Southern Tagalog are outraged by the brutal killing of Chairman Fort Fortuna. He is a well-respected labor leader. No one will do such a horrendous act against him except those who continue to trample on workers’ and human rights.”

Aside from being chairman of PAMANTIK-KMU and Nestlé union president of Union of Filipro Employees (UFE), Fortuna holds various commitments. He is a member of the National Council of the KMU. He is the chairman of Alyansa ng Manggagawa sa Probinsya ng Laguna (Alliance of Workers in the Province of Laguna), regional chairman of Anakpawis Party-list and co-chairperson of the National Coalition for the Protection of Workers’ Rights.

After Eddie Gumanoy and Eden Marcellana were murdered in April 2003, Fortuna was third among the regional leaders in Southern Tagalog who was murdered under the Gloria Macapagal-Arroyo administration.

“Aside from the blood debts of the Swiss-owned Nestlé, the killing of Fortuna is politically motivated. We are holding responsible the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines and their commander-in-chief Gloria Macapagal-Arroyo,” said Baculo.

Press conference

Sept. 23 at KMU office

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home

Google
Web www.arkibongbayan.org